MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ Đức

23/12/2015 14:18

stcvn.png

Baumer Model: IBAIFRM 03P1501/L
IFRM 03P1501/L
Baumer Model: IBAIFRM 05P15A1/L
IFRM 05P15A1/L
Baumer Baumer switch baumer My-comIBAMY COM G75P/200/
MY COM G75P/200/L
Baumer Inductive sensors
Model: NBB0,8-4M25-E2-5M Note: Waiting
Baumer Model: PBSN 1 2 B35 R A1 44 07 2 1Type: PBSN
Code EM/Rated/PS: 0 – 250Bar A 565
Baumer IWRM 18U9593
Baumer Baumer Sensor IWRM 18U9593IWRM18U9593
Baumer Item number 173Z0516
Type BF70-04/DSE16LA4/RL; shaft-mounted geared motor with back stop
weight: ca. 336 kg/pc
Baumer Art-No: 10285229
MEX5 D61B20
(MEX5D61B20)
Baumer Art-No: 10285263
MEX5 D61B22
(MEX5D61B22)
Baumer Art-No: 10285408
MEX5 D61B29
(MEX5D61B29)
Baumer Art-No: 10285450
MEX5 D61B35
(MEX5D61B35)
Baumer Art-No: 10285233
MEX5 D61B20/0751
(MEX5D61B20/0751)
Baumer Art-No: 10285269
MEX5 D61B22/0751
(MEX5D61B22/0751)
Baumer Art-No: 10285390
MEX5 D61B27/0751
(MEX5D61B27/0751)
Baumer Art-No: 11011161
MEX5 D30B22
(MEX5D30B22)
Baumer Art-No: 11011177
MEX5 D30B29
(MEX5D30B29)
Baumer Art-No: 11011221
MEX5 D30B35
(MEX5D30B35)
Baumer Art-No: 11011146
MEX5 D30B20
(MEX5D30B20)
Baumer Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 ITD 41
A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50

Serial No. 03002922-102
(Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
(ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50)
Baumer Model: MEX5D61B20/0751
Baumer Model: MEX5D61B22/0751
Accuracy: (cấp chính xác): Cl=1.0
Dial Size:100mm
Mouting connection ( chân kết nối) kiểu dưới, có dầu
Baumer Model: MEX5D61B20/0751
Baumer Model: MEX5D61B22/0751
Accuracy: (cấp chính xác): Cl=1.0
Dial Size:100mm
Mouting connection ( chân kết nối) kiểu dưới, có dầu
Baumer Art-No: 10285229
MEX5 D61B20
(MEX5D61B20)
Baumer Art-No: 10285263
MEX5 D61B22
(MEX5D61B22)
Baumer Model: MEX5D61B20/0751
Baumer Model: MEX5D61B22/0751
Accuracy: (cấp chính xác): Cl=1.0
Dial Size:100mm
Mouting connection ( chân kết nối) kiểu dưới, có dầu
Baumer Model: PBMN23B38R A1 44 02 400000
DIN 43650, 04 pín
G1/4 EN837Without sealing
Baumer Code: FSDK 14D9601/S35A
Baumer FSDK 14P5101/S35ANote: Please confirm the code
Baumer Replaced by: MHRM 12P5524/S14L
Note: you asked me the same code L172 and L173 I don’t what they are
(IMRM 12P1599/S14L (L172))
Baumer Replaced by: MHRM 12P5524/S14L
Note: you asked me the same code L172 and L173 I don’t what they are
(IMRM 12P1599/S14L (L173))
Baumer HOG 60 DN 10.000 CI
-HOG 60 DN 10000 CI ( 12H7)

Incremental encoder : HOG 60 DN 10000 CI ( 12H7)
Baumer
HOG Model: HEK8 (include in item 1)

Cable connector for incremental encoder HOG Model: HEK8
Baumer Baumer Huebner Cable connector for incremental encoder HOG
Model: HEK8Note: Please let me know more data about it
Baumer Replaced by: TDP0,2 LT-4 B10 55
(Model: KTD50-6B10)
Baumer Code: BHF03.25W100-L2-9
Baumer Code: BHF03.25W200-L2-9
Baumer Code: FEDK 14P5101-S35A
Baumer Correct: SN2086995
POG 9 D 1024 I

(Code: FOG 9 D 1024 (Standard))
Baumer Code: FOG 9 D 1024 (Standard version ONLY)for exactly replacement please confirm Series no.!!!
Baumer Model: FEDK 14P5101/S35A (FEDK 14P5101 / S35A)
Baumer Correct: FSDK 14D9601/S35A
(FEDK 14D9601 / S35A)
Baumer Code: UNDK 30U6103/S14
Baumer Type: FEDK 14P5101/S35A
Baumer Type: FSDK14D9601/S35A
(FEDK 14D9601 / S35A)
Baumer Replaced by: PBSN 12.B31.R.A1.44.03.2.3 Note: There some differences
(Code: E91337B31R)
Baumer Correct: PBMN 15 B59 A A1 14 03 200(PBMN15B59AA1140320)


Liên hệ mua hàng : Lại Lê Anh Kiệt [Cellphone]: 097-529-1433 [Email]: kiet@songthanhcong.com [Yahoo]: laileanhkiet
[Skype]: anhkiet815

Chia sẽ qua twitter bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua MySpace bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua google bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua LinkedIn bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua facebook bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua stumbleupon bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua icio bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua digg bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Bộ mã hóa xung, encoder, Baumer Việt Nam, xuất xứ Đức
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.