MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ Đức

23/12/2015 14:08

stcvn.png

TRANSMITTER - TEMPERATURE
Greisinger vietnam GTMU - IF1 Temperature transmitter with digital adjustment, -30/+100°C
Greisinger vietnam GTMU - IF2 Temperature transmitter with digital adjustment, -30/+100°C
Greisinger vietnam GTMU - IF3 Temperatur-Messumformer mit digitaler Einstellung, -70/+400°C
Greisinger vietnam MU 500 - 51 - 5 Temperature transmitter Pt100
Greisinger vietnam MU 500 - 53 - 5 Temperature transmitter Pt1000
Greisinger vietnam MU 500 - Ex - 51 - 5 EX Temperature transmitter Pt100
Greisinger vietnam MU 500 - Ex - 53 - 5 EX Temperature transmitter Pt1000
Greisinger vietnam RT420 / WE Pt100 head transmitter, adjusted ex works
Greisinger vietnam RT420 - SG / WE Pt100 head transmitter, adjusted ex works
Greisinger vietnam GTP-SG Pt100 temperature transmitter, snap-on housing
Greisinger vietnam GNTP-SG NiCr-Ni (type K) temperature transmitter, snap-on housing
Greisinger vietnam GTMU-MP, Type 1 Temperature transmitter, free scaleable, for direct screw connection, -50/+400°C
Greisinger vietnam GTMU-MP, Type 2 Temperature transmitter, for higher temperatures, -50/+400°C
Greisinger vietnam GTMU-MP, Type 3 Temperature transmitter, indoor / outdoor probe
Greisinger vietnam GTMU-MP, Type 4 Temperature transmitter, duct probe, -50/+400°C
TRANSMITTER - TEMPERATURE
Greisinger vietnam GRHU - 1K MP Humidity Transmitter, sensor tube at the side, for surface mounting
Greisinger vietnam GRHU - 1R MP Humidity Transmitter, sensor tube at the side, for surface mounting
Greisinger vietnam GRHU - 2K MP Humidity Transmitter, sensor tube in center pointing downwards, for duct mounting
Chia sẽ qua twitter bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua MySpace bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua google bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua LinkedIn bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua facebook bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua stumbleupon bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua icio bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua digg bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, Greisinger vietnam, xuất xứ Đức
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.