MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ Đức

22/12/2015 10:17

stc.png

Endress+ Hauser Code: RA33-AA1
Endress+ Hauser Code: DTT31-A1C111AA2CAB
Endress+ Hauser Code: FTL50-AGR2AA4G4A
Endress+ Hauser (FTL50-AGW2AAG4AFEL54 )
Correct code: FTL50-AGW2AA1G4A
Endress+ Hauser (FTL50-AGW2AAFEL54E4 )
Correct code: FTL50-AGW2AA1F4A
Endress+ Hauser Code: TR45-BF5D1T2HGH000
Low range value 0 °C
Upper range value 100 °C
Endress+ Hauser Model: PTC31-A2A11P1AE1A
Endress+ Hauser Code: FMU40-ARB9A2 --> Can't offer
Endress+ Hauser Code: FMB70-ACA1CA21GCAA
Endress+ Hauser Code: FTM50-AGG2A4A12AA
Endress+ Hauser PTC31-A2A11P1AE1A
Ceraphant T PTC31
<< Customer INQ >>
-PTC31-A2A11P1AE1A
Endress+ Hauser Code: FTE31-A1BA21
Endress+ Hauser CLM253_CD0005
0 – 2000mS/cm
E+H Vietnam Code: FMB70-ABA1HA200CAU
Endress+ Hauser Type: 73F1H-SE4AA1AEA4AA
Prowirl 73F1H, DN100 4"
Endress+ Hauser Type: TR24-AE5BNH3000
Widerstandsthermometer TR24
Endress+ Hauser Code: 10W1F-HC0A1AA0A4AA
Endress+ Hauser FTL50H-ATC2AC2G6A
Liquiphant M FTL50H
Endress+ Hauser (73F1F-SK4AA1AFB4AA)
Type: 73F1F-SK4AA1AFB4AA
Prowirl 73F1F, DN150 6"
Endress+ Hauser (TMT84-A1A2K+D2E1T2)
Type: TMT84-A1A2K+D2E1T2
TMT84-2RP7/101
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Endress+ Hauser Code: PMC71-ACA1SBRDAAA
Endress+ Hauser Code: FDU96 -RG2A
Endress+ Hauser FTL20H-0GDJ2F
Endress+ Hauser PMP 131-A1101A2S
Endress+ Hauser PMC 131-A11F1A1V
Endress+ Hauser FMB70 UCA1F1200CAA
Endress+ Hauser FTC 968 Z -- type unknown
Endress+ Hauser 10W2H-UC0A1AA0A4AA
Promag 10W2H, DN200 8"
Endress+ Hauser Hydrostatic Level Measurement
Order code: FMB70-ABR1FB2TKCAA
Endress+ Hauser Endress Hauser Flow meter
72W40-SE0CA1AAA4AW
Endress+ Hauser TR88-A7002D2FC000
60020988

RTD Thermometer TR88
Endress+ Hauser TR88-A7002X2FC000
60020988

RTD Thermometer TR88
Endress+ Hauser TPR100-AAE2FC000
60019607

Insert TPR100
Endress+ Hauser TPR100-AAH2FC000
60019607

Insert TPR100
Endress+ Hauser 72F80-SS0AA1AAA4AA
50102044
Endress+ Hauser Correct: PMD55-2877/0
71078221

(PMD55-AA21BA67FGBHA4A1A+AA)
Endress+ Hauser RMS621-21AAA1211
51003589
Endress+ Hauser TR10-ABD8BHS543000
60019602
Endress+ Hauser 72F80-SS0AA1DEA4AA
50102044
Endress+ Hauser FMM50-A2B3B1AA12C2
52027829
Endress+ Hauser FTI56-AAC1RV143B1A
71025614
Endress+ Hauser FTI56-AAD1RV143A1A
71025614
Endress+ Hauser Correct: FMU90-N12EB262AA1A
(Model: FMU90-N12EB261AA1A)
Endress+ Hauser Correct: FDU91-UN4AA
(Model: FDU91-UG4AA)
Endress+ Hauser Model : FMU90-N12EB261AA1A
Endress+ Hauser Model: FDU91-UG4AA
E+H Vietnam CERABAR 0-16BAR PMP 131-A1101A1T
Model: 131-A1101A1T
E+H Vietnam CERABAR 0-400BAR PMP 131-A1101A74
Model: 131-A1101A74
E+H Vietnam TEMPERATURE SENSOR
Model: TST 310
Note: Please confirm the code: TST310-xxxxx
Endress+ Hauser Code: FTL20-0020
Endress+ Hauser Code: CLD132-PMV118AA1
Endress+ Hauser Correct: FTC260-AB4C1
(FTC262-AB4C1)
Endress+ Hauser Code: FTC262-AB44C1
Endress+ Hauser Correct: FTC260-AB4C1
(FTC262-AB4C1)
Endress+ Hauser Code: FTC262-AB44C1
Endress+ Hauser Code: CLD132-WVA138AB2
Conductivity E&H Smartec-S CLD132-WVA138AB2,Ser.No: 830A5B05G00,Measuring
Endress+ Hauser TR44-EA5XAS2HGP000
60017919
Endress+ Hauser RTD Temperature Sensor
Type: TR44-FB5YAS2HG2000
Endress+ Hauser TR44-EA5XAS2HAP000
Range: -50...200°C.
Endress+ Hauser TR44-FA5XAS2HA2000
(TR44-F5AXAS2HA2000)
Endress+ Hauser CLD134-PMV530AA1
51518606
Smartec S CLD134
Endress+ Hauser Endress Hauser Liquiphant FTL20-3120
52008741

FTL20-9095 Liquiphant T FTL20
Endress+ Hauser Kit Main-PCB PMAG10 85-250VAC
Order code: 50104751
Endress+ Hauser RMS621; 20- 30 VDC
Endress+ Hauser Pressure sensor (PET)
PMC131
A70D6CO1052
Endress+ Hauser Temperature sensor (TET)
TST 90 - 1U1S31S2A
L = 100; Pt x 100
Endress+ Hauser Pressure sensor (PET)
PMC71 - AAA2PBGAAAA
4…20 mA; 11.5…45 VDC; 0….6 bar
Endress+ Hauser Flow metter (FT)
PMC71 - AAA2PBGAAAA
20….55 Vac/ 16….62 VDC
Endress+ Hauser Level sensor (LSL)
FTL 20H - OGDJ2F
Ser.No; L2100D01092
10….35 VDC
Endress+ Hauser Flow metter (FT)
PROMAG 53
53H08 - UF0B1AC1ABAA
20….55 Vac/ 16….62 VDC; 15 VA/W
Endress+ Hauser Temperature sensor (TET)
TR44 - BB5AAS2HAP000
50 mm; 1xPt100/TF/3CI.A
Endress+ Hauser Level sensor (LET)
FMI51 - A1BTDJB2A1A
Endress+ Hauser Flow metter (FT)
PROMAG
10H40 - VF0A1AA0A5AA
Sr: L20D4C19000
20⁰…..150⁰C
Endress+ Hauser CLS52-A1MV1A2
50086350

Indumax CLS52
Endress+ Hauser TR45-BB5B1S2LJ4000
60017920

RTD Thermometer TR45
Endress+ Hauser FTL20H-0TCJ2B
52018579
Liquiphant T FTL20H

Liên hệ mua hàng : Lại Lê Anh Kiệt [Cellphone]: 097-529-1433 [Email]: kiet@songthanhcong.com [Yahoo]: laileanhkiet [Skype]: anhkiet815

Chia sẽ qua twitter bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua MySpace bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua google bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua LinkedIn bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua facebook bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua stumbleupon bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua icio bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua digg bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ ĐứcChia sẽ qua yahoo bài: Đồng hồ đo lưu lượng, công tắc lưu lượng, Endress+ Hauser vietnam, xuất xứ Đức
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.