MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn Quốc

22/12/2015 10:11

stc.png

SPG Model: S8I25GX-V12
Speed control motors
Motor: S8125GX-V12
SPG Gear: S8KA3B
SPG Model: S8I25GX-V12CE
Speed control motors
Motor: S8125GX-V12CE
SPG Gear: S8KA30B
SPG Codel : SUA90IB-V12
Manuafacture : SPG
SPG Codel : SUA90IB-V12
Manuafacture : SPG
SPG Code: S7KA30B
SPG Correct: S7I15GX
(Code: S7i15GB)
SPG Code: S7KA30B
SPG Correct: S7I15GX
(Code: S7i15GB)
SPG 19331420 DA-4504
SPG Model: S8KA18B
SPG Model: S8R25GB-ES24
SPG Model: S9R90GBH-ES12
SPG Code: SSX03-SRSS (6W-90W)
SPG Induction motor: S8I25GTCE
SPG Model: S9D300-24HH
SPG Model: SRB02
SPG Model: S9D60-24CH
SPG Model: S8R25GB-ES24
SPG Code: S8KA50B
SPG Code: S9R40GDH-E
SPG Code: S9KB25BH
SPG Code: S9KB20BH
SPG Code: S9I40GXH-V12CE
SPG Code: S9I90GTH-ECE
SPG Code: S7R15GXCE
SPG Model : S8R25GX
SPG Model : S8KA10B
SPG S6R06GXCE
SPG S9I60GTH-ECE
SPG S7R15GXCE
SPG S9I90GTH-ECE
SPG S6DA12.5B1
SPG S6DA7.5B1
SPG S9KC30BH
SPG S7KA7.5B
SPG S9KC3BH
SPG S6DA12.5B1
SPG S6R06GXCE
SPG S6DA25B
SPG SRX02-CE
SPG Code: S9SD3.6B – confirm code or nameplate, can’t check!
SPG Code: S9I60GX-TCE-CW –sale confirm change to S9R60GXCE
SPG Code: S6I06GB
SPG Code: S6DA120B
SPG Model: SUA06IX-V12
SPG Model: SUA06IB-V12
SPG Model: S6DA120B
SPG Model: S6I06GB-V12
SPG Controller SUA40IX - V12
SPG S9I40GXH-V12
SPG S9KB30BH
SPG SUA40IX-V12
SPG Code: SUD60IX-V12
SPG Code: S9I60GXH-V12
SPG Gear head: S8KA60B
SPG Code: S8KA36B
SPG Motor S8D40-24A (without Gear Head)
SPG Gear Head for motor S8D40-24A
SPG S9R40GXL (Reversible Motor)
SPG S9KB15BL (Gear Head)
SPG Motor SPG
Model: S8KA36B
SPG Gear box SPG
Model: S8D40-24A
SPG Gear box model: S9KB20BL
SPG Motor: S9I40GXH-V12CE
SPG Gear head: S9KB20BL
SPG Model: S9I90GXH-V12CE
SPG Model: S9D40-24BH
SPG Model: S9I40GXL-V12 (correct name)
This is a speed control motor, it is needed to come with a controller !

Motor: S9I10GXL-V12
SPG
Gear head: S9KB30BL
SPG Controller: SUA40IX-V12
SPG Model: S9D40-24BH (DC Motor)
SPG Motor: S8D80-90AH (OA74)
SPG Gear head: S8KA3B
SPG Model: S9KC40BH-S
SPG Model: S9I200GT
200W 3PH CONT INS E T.P
220V 50HZ 1.30A 1300RPM
SPG Model: S9I180GTCE (replaced)
S9I200GTCE
200W 3PH CONT INS E T.P
220V 60HZ 1.2 A 1550 PM
SPG Model motor: S9I40GXH-V12CE
SPG Model Gear: S9KB60BH
SPG Model speed control: SUA40IX-V12
SPG Model: S9D90-90CH
Model: S9D90-90D
SPG S9R60GXH-ECE
MOTOR: 1 PHA, 60W
S9R60XH-ECE
SPG Gearhead: S9KC200BH
SPG MOTOR: 3 PHA, 40WS9I40GTH
SPG Gearhead: S9KB6BH
SPG MOTOR: 1 PHA, 25WS8R25GX –ECE
SPG Gearhead: S8KA5B
SPG S6R06GX-ECE
MOTOR: 1 PHA, 6 W
6R06GX-ECE
SPG Gearhead: S6DA100B
SPG MOTOR: 1PHA, 40WS9R40GXHCE
SPG Gearhead: S9KB6BH
SPG Gearhead: S9KB100BH
SPG Code Gear: S8KA60B
SPG Code motor: S8I25GB-V12
SPG S6I06GX-V12CE
Model: S6106GX-V12CE
SPG Gearhead: S6DA15B
SPG S6I06GX-V12CE
Model: S6106GX-V12CE
SPG Gearhead: S6DA15B
SPG Controller: SUA06IX-V12
SPG Induction motor S7I15GXCE
SPG S7KA7,5B
Gear head S7KA7.5B
SPG Induction motor S9R90GXH-ECE
SPG Gear head S9KB6BH
SPG SPG
S9I40GXH-V12CE
Speed controller Motor

Oriental Motor
US540-402E2
SPG SPG
S9KC120BH
Gaer Head

Oriental Motor
5GN120K
SPG Speed controller
SUA40IX-V12
SPG Combination name for the motor and the controller
SUA9I40GXH-V12CE
SPG Gear: S6DA9B
SPG S8I25GX-12CE
Note: Sx1xxx... ---> model copy from China!

Model: S8125GX-V12CE
SPG Model: S8KA30B
SPG Model: S8125GX-V12CE
SPG Gear : S8KA30B
SPG Gear : S8KA3B
SPG Model: S8R25GB-S12
SPG Model: S9R90GDH-TCE Manufacture: SPG

Liên hệ mua hàng : Lại Lê Anh Kiệt [Cellphone]: 097-529-1433 [Email]: kiet@songthanhcong.com [Yahoo]: laileanhkiet
[Skype]: anhkiet815

Chia sẽ qua twitter bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua MySpace bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua google bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua LinkedIn bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua facebook bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua stumbleupon bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua icio bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua digg bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua yahoo bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua yahoo bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua yahoo bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn QuốcChia sẽ qua yahoo bài: Động cơ, hộp số, bộ điều khiển tốc độ, SPG vietnam, xứ xuất Hàn Quốc
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.