MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ Germany

22/12/2015 10:07

stc.png

Balluff Vietnam Replaced by: BES 516-363-BO-C-02
BES01JJ

(IFM II5308)
Balluff Vietnam BCC M415-M313-3F-300-PX43T2-150 ~ 15m customized
Order code : BCC0946
but the color of the cable will be black instead of yellow. (Mà cable den em nhe! Khong nhu PF vàng)
Balluff Vietnam Inductive sensor
Model: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Vietnam Inductive sensor
Model: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Vietnam Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BCC0039
(Connector
Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BBC003U)
Balluff Vietnam Moel: BKS-S 20-4-SP1-05
Order no: BCC003U
(Connector
Model: BKS-S 20-4-05
Order no: BBC003U)
Balluff Vietnam Type: BTL7-E500-M0450-K-SR32
Balluff Vietnam Repare service only offer for 2pcs
Type: BTL5-E10-M0450-K-SR 32Note:
Modify the existing BTL5. Modify cost 140,00 per piece production time 5 working days plus delivery time from Vietnam to Neuhausen and back
Balluff Vietnam Model: BOS 6K-PU-1QA-S75-C
Order no: BOS00AE
Balluff Vietnam Micropulse Linear Displacement Transducer
Order no: BTL1AR7
Type: BTL5-S112-M1550-P-KA05
Balluff Vietnam Micropulse Linear Displacement Transducer
Order no: BTL1AR7
Type: BTL5-S112-M1550-P-KA05
Balluff vietnam Type: BCS G34VVM2-PPM20C-S04G
Order no: BCS004Z
Balluff Vietnam Type: BCC M415-0000-1A-034-PX0534-020
Order no: BCC09H4
Balluff Vietnam Type: BCC M425-0000-1A-040-PX0534-020
Order no: BCC08HP
Balluff vietnam Type: BES M12MI-PSC40B-BV03
Order no: BES0001
Balluff vietnam Type: BOS 6K-PU-1HA-S75-C
Order no: BOS009Y
Balluff Vietnam Inductive Sensor
Model: BES 516-300-S262-S4-D
Order code: BHS0032
Balluff Vietnam Cable
Model: BKS-S 20-2-PU-05
Order code: BCC002L
Balluff Vietnam Order no: BTL031A
Type: BTL5-C10-M0150-P-S32
(011847169HU)
Balluff Vietnam Inductive Sensor
Type: BES 516-300-S262-S4-D (BES516-300-S262-S4-D)
Order no: BHS0032
Balluff Vietnam Cable
Type: BKS-S 20-2-PU-05
Order no: BCC002L
Balluff Vietnam SENSOR
Type: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Order no: BES0028
Balluff Vietnam SENSOR
Type: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Order no: BES0028
Balluff Vietnam Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Vietnam Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Vietnam Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Vietnam Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Vietnam Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Vietnam Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Vietnam Type: BES 516-300-S135-S4-D
Order no: BHS001L
Balluff Vietnam Type: BES 516-362-G-S4-H
Order no: BES01JC
Balluff Vietnam Cable
Type: BKS-S 20-4-05 (BKS-S20-4-05)
Order no: BCC0039
Balluff Vietnam Model: BAW M18MG-UAC80F-S04G
Order no: BAW002C
Balluff Vietnam Model: BTL5-E17-M0260-K-SR32
Additional Specs: BTL01RYBTL5-E17-M0260-K-SR32
Additional Specs: BTL01RY
104336902 DE
Balluff Vietnam Model: BKS-S 49-4-PU-03
Order no: BCC0075
Balluff Vietnam Model: BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03
Order no: BOS0022
Balluff Vietnam Model: BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03
Order no: BOS0020
Balluff Vietnam Replaced by: BCC M323-0000-10-004-PX0334-030
BCC08LW

(Model: BKS-S 49-4-PU-03
Order no: BCC0075)
Balluff Vietnam Model: BTL-P-1012-4R
Order no: BAM013J
Balluff Vietnam Model: BTL6-E500-M0200-E28-KA02
Balluff Vietnam Micropulse linear displacement transducer
Model: BTL5-S112B-M1550-B-KA05
Order code: BTL1C6C
(BTL5-S112-M1550-B-KA05)
Balluff Vietnam Type: BOS 74K-UU-1FS-BO-Z (BOS74K-UU-1FS-BO-Z)
10-30Vdc
Balluff Vietnam Order code: BSP001W
Model: BSP B020-EV002-A03A0B-S4
Balluff Vietnam Model: BOS 74K-UU-1FS-BO-Z-02
Order code: BOS003P
Balluff Vietnam Order code: BSP001W
Model: BSP B020-EV002-A03A0B-S4
Balluff Vietnam CableReplaced by: BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020
(Code: M415-M314-3F-003-VX44T2-020
The length is 2m)
Balluff Vietnam Order code: BHS0034
Type: BES 516-300-S266-S4
Balluff Vietnam Order code: BHS0034
Type: BES 516-300-S266-S4
Balluff Vietnam Order code: BMF007W
Type: BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05
Balluff Vietnam Type: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Vietnam Order code: BTL0M75
Type: BTL5-C10-M0457-P-S32
Balluff Vietnam Order code: BES01H7
Type: BES 516-357-BO-C
Balluff Vietnam Order code: BES0153
Type: BES 516-133-MO-C-S4-00,2
Balluff Vietnam Order code: BTL04T4
Type: BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
(BTL5-E17-M0295-S-SA230-K)
Balluff Vietnam Order code: BTL04T9
Type: BTL5-E17-M0425-S-SA230
Balluff Vietnam Proximity sensor
Type: BES M30MI1-PSC22B-S04G (BESM30MI1-PSC22B-S04G)
Order code: BES02YM
Balluff Vietnam Order code: BMF007E
Type: BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2
Balluff Vietnam Type: BES M08ED-NSC25F-S04G
(BES-M08ED-NSC25F-S04G)
Order no: BES01P2
Balluff Vietnam Order code: BSP003J
Type: BSP B250-EV003-A03A0B-S4
Balluff Vietnam Order code: BSP004C
Type: BSP B400-EV003-A03A0B-S4
Balluff Vietnam Converted into Balluff from P+F
Inductive Senor
Model: BES01RZ
Order Code: BES Q08ZC-NSC20B-BP02
Balluff Vietnam Position switchBES 516-300-S321-NEX-S4-D
BHS004M
Balluff Vietnam Inductive Sensors
Model: BES014W
Order Code: BES M12EE-PSC40B-S04G
Balluff Vietnam Inductive Sensors
Model: BES0028
Order Code: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Balluff Vietnam Model: BES 516-300-S240-D-PU-03 (BES516-300-S240-D-PU-03)
Order code: BHS002H
Balluff Vietnam Model: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Order code: BES0028
Balluff Vietnam Position switch
Model: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Vietnam Position switch
Model: BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Order code: BHS004M
Balluff Vietnam Inductive Sensors
Model: BES014W
Order Code: BES M12EE-PSC40B-S04G
Balluff Vietnam Inductive Sensors
Model: BES0028
Order Code: BES M08MH1-PSC20B-S04G
Balluff Vietnam Ordering code: BES01ZN
Description: BES M12MI-PSH80B-S04G
Net weight: 0.031 KG

Liên hệ mua hàng : Lại Lê Anh Kiệt [Cellphone]: 097-529-1433 [Email]: kiet@songthanhcong.com [Yahoo]: laileanhkiet [Skype]: anhkiet815

Chia sẽ qua twitter bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua MySpace bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua google bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua LinkedIn bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua facebook bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua stumbleupon bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua icio bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua digg bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua yahoo bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua yahoo bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua yahoo bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ GermanyChia sẽ qua yahoo bài: Cảm biến áp suất, tiệm cận, cảm biến quang, Balluff Vietnam, xuất xứ Germany
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.