MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP C

12/10/2015 16:24

stc.png

779240PNOZmulti Chipcard Holder 779230Chip Card Reader
779250PNOZmulti Seal 10 pieces 774545PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
783100Set spring terminals PNOZ 774546PNOZ XV2.1 3/230 Vac/24 Vdc
783400Set spring term 774547PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t
783520Set spring terminals PNOZ 774548PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o
783536Set spring terminals PNOZ 774549PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
78353710 Set spring terminals PNOZ 774550PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC
783700Set spring terminals PNOZ 774552PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC
783800Set spring terminals 774554PNOZ XV2.1 0.5/24-240 VacDC
784130PNOZ e1p C 24VDC 2so 774558PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC
784131PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 774560PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix
784132PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 774573MOD PS 85-265 Vac
784133PNOZ e1.1p C 24VDC 2so 774578PPS 100-240VAC / 24VDC
784135PNOZ e2.2p C 24VDC 2so 774580PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
784136PNOZ e2.1p C 24VDC 2so 774581PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
784137PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 774582PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
784138PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 774583PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
784139PNOZ e3.1p C 24VDC 2so 774584PZE X4V8 24VDC 4n/o
784180PNOZ e4.1p C 24VDC 2so 774585PZE X4 24VDC 4n/o
784181PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 774586PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
784190PNOZ e5.11p C 24VDC 2so 774590PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix
784191PNOZ e5.13p C 24VDC 2so 774592PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix
784192PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so 774593PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix
784193PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 774595PZE X5 24VDC 5n/o
787053PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o 774601PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c
787056PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o 774605PNOZ X9 100-120VAC 24VDC
787059PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o 774606PNOZ X9 200-230VAC 24VDC
787070PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 774607PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
787071PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 774608PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606
787072PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 774609PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2
787073PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 774610PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC
787074PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 774612PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no
787075PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 774618PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC
787076PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 774638END-XM
787077PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 774639KOP-XE

HOTLINE : 097.529.1433 (gặp Mr. Kiệt)
EMAIL : kiet@songthanhcong.com
Chia sẽ qua twitter bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua MySpace bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua google bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua LinkedIn bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua facebook bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua stumbleupon bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua icio bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua digg bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua yahoo bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua yahoo bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua yahoo bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP CChia sẽ qua yahoo bài: Công tắc an toàn Pilz, Safety relay Pilz, IP: 787075PNOZ 16SP C
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.