MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,

12/10/2015 16:21

stcvn001.png

787080PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 774640KOP-XE coated
787083PNOZ X11P C 110-120VAC 774662PCANdn 24VDC
787086PNOZ X11P C 230-240VAC 774665CAN-CONNECT
787100PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 774666PCANop - HB
787140PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c 774667PCANdn - HB
787148PZE 9P C 24VACDC 100- 774700PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c
787150PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so 774701PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c
787250DUMMY MODULE PNOZ 774703PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c
787251DUMMY MODULE PZE DM 774706PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c
787252DUMMY MODULE PZE DM 774709PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c
787253DUMMY MODULE PNOZ 774721PNOZ X6 42VAC 3n/o
787254DUMMY MODULE PZE DM 774725PNOZ X6 110-120VAC 3n/o
787300PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 774726PNOZ X6 230-240VAC 3n/o
787301PNOZ X2.8P C 24VACDC 774729PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
787302PNOZ X2.8P C 24- 774730PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
787303PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o 774731PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c
787304PNOZ X2.3P C 24VACDC 774732PNOZ X4 24 Vdc 3n/o 1n/c white
787305PNOZ X2.7P C 24VACDC 774734PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c
787306PNOZ X2.7P C 24- 774735PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
787307PNOZ X2P C 48-240VACDC 774736PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c
787308PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 774738PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
787310PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 774739PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c
787313PNOZ X3P C 24-240VACDC 774740PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c
787314PNOZ X3.10P C 24VACDC 774741PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c
787330P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 774745PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o
787331P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 774746PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o
787332P2HZ X1P C 48VAC 3n/o 1n/c 774749PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c
787340P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 774789PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c
787341P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 774790PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c
787354P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c 774791PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c
787355P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c 775505PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so
787434P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 775510PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so
787435P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 775600PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c
787436P2HZ X1P C 120VAC 3n/o 775620PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c
787438P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 775630PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c


Vui lòng gọi 097 529 1433, gặp Mr Kiệt để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.

Chia sẽ qua twitter bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua MySpace bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua google bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua LinkedIn bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua facebook bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua stumbleupon bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua icio bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua digg bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua yahoo bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua yahoo bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua yahoo bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,Chia sẽ qua yahoo bài: Thẻ nhớ, Chip card, Mô đun cổng bảo vệ Pilz Việt nam,
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.