MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ
Tất cả sản phẩm

Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7

09/10/2015 09:01

stcvn.png

PILZ 777301 PNOZ X2.8P 24VAC/DC 774042PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
PILZ 777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC 774044PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c
PILZ 777303 PNOZ X2P 24VAC/DC 774048PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c
PILZ 777306 PNOZ X2.7P 774049PNOZ X7 48VAC 2n/o
PILZ 777310 PNOZ X3P 24VAC/DC 774050PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
PILZ 777601 PNOZ XV1P 3/24VDC 774051PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
PILZ 777602 PNOZ XV1P 30/24VDC 774053PNOZ X7 110VAC 2n/o
PILZ 777606 PNOZ X9P 24VDC 774054PNOZ X7 115VAC 2n/o
PILZ 777949 PSWZ X1P 3 sec. 774055PNOZ X7 120VAC 2n/o
PILZ 787301 PNOZ X2.8P C 774056PNOZ X7 230VAC 2n/o
PILZ 787310 PNOZ X3P C 24VAC/DC 774057PNOZ X7 240VAC 2n/o
PILZ 787313 PNOZ X3P C 24- 774058PNOZ X7 42VAC 2n/o
PILZ 774540 PNOZ XV3 30/24VDC 774059PNOZ X7 24VACDC 2n/o
PILZ 774549 PNOZ X13 24VDC 774060PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774558 PNOZ XV2.1 300/24- 774061PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774580 PZE X4V 24VDC 774062PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774581 PZE X4V 1/24VDC 774063PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774583 PZE X4V 24VDC 774064PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774585 PZE X4 24VDC 774065PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774595 PZE X5 24VDC 774066PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774600 PNOZ XM1 24VDC 774067PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774609 PNOZ X9 24VAC/DC 774070PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774620 PNOZ XE1 24VDC 774071PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774660 PCANop 24VDC 774072PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774709 PNOZ X10 24VDC 774073PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774726 PNOZ X6 230-240VAC 774074PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774730 PNOZ X4 24VDC 774075PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774738 PNOZ X4 230VAC 774076PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o
PILZ 774749 PNOZ X10.1 24VDC 774077PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o
PILZ 775505 PU3Z 110-240VAC 774080PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o
PILZ 775507 PU3Z 230VAC 774081PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o
PILZ 775510 PU3Z 24VDC 774082PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o
PILZ 777100 PNOZ X1P 24VDC 774085PNOZ 11 110-120VAC 24VDC
PILZ 777301 PNOZ X2.8P 24VAC/DC 774086PNOZ 11 230-240VAC 24VDC
PILZ 777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC 774090SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)


Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này, nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 097 529 1433, gặp Mr Kiệt để biết thêm thông tin của thiết bị

Chia sẽ qua twitter bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua MySpace bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua google bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua LinkedIn bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua facebook bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua stumbleupon bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua icio bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua digg bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7Chia sẽ qua yahoo bài: Bộ điều khiển PLC, Nhà cung cấp Pilz vietnam, order code: 774056 PNOZ X7
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.